Investiční příležitost v Rožnově pod Radhoštěm

prodej pozemků Rožnov pod Radhoštěm

Hledáte investiční pozemek pro výstavbu několika rodinných domů? Neváhejte a čtěte dál. Nabízím nově pozemky pro výstavbu 8 rodinných domů v Rožnově pod Radhoštěm.

Není dnes vůbec jednoduché najít lokalitu pro výstavbu rodinných domů, která se nachází v čisté krajině blízko lesa, a přitom nedaleko centra města. Nabízená lokalita se nachází na sever od centra města Rožnov pod Radhoštěm, na mírném svahu východně od mělkého údolí Vermiřovského potoka, v místní části nazývané Dolní Paseky.

Území lze rozdělit na dvě části s rozdílným urbanistickým charakterem vycházejícím z morfologie terénu. Jednak na část jihozápadní, podél dolního úseku ul. Pod Chlacholovem, s kompaktní zástavbou rodinných domů podél ulice v sevřenějším „údolí“. A jednak na výše položenou část území s otevírajícími se svahy a krásnými výhledy.

Celé území je svažité se sklonem k jihozápadu až západu. Dnes se jedná převážně o nezastavěné území mezi dvěma enklávami rodinných domů – zástavbou rodinnými domy na jihu podél ul. Pod Chlacholovem a zástavbou rodinnými domy na severu lokality.

Lokalita „Pod Chlacholovem“ je v koncové a vyvýšené poloze vzhledem k zastavěnému území. Historicky se jedná o území nad městem, s těsnou vazbou na krajinu, s roztroušenou strukturou zastavění.

Lokalita „Pod Chlacholovem“ je v platném Územním plánu vymezena pro rozvojové plochy bydlení individuální, s charakterem nadstandardního bydlení. Záměrem podle územního plánu je zachovat co nejvíce z hodnot stávajícího charakteru území (výhledy na město, neporušený zelený horizont, rozvolněná zástavba nadstandardních RD na velkých parcelách).

Nabízíme k prodeji cca 20 tis m2 pozemků, které jsou určeny pro výstavbu až 8 rodinných domů. Podle vypracované koncepce Uspořádání lokality je navrženo, aby území zajišťovalo podmínky pro kvalitní příměstské bydlení. A to nejen z hlediska vlastního bydlení v rodinných domech, ale také z hlediska užívání společných, tedy veřejných prostranství.

Vzhledem k charakteru bezprostředního okolí lokality (přírodní zeleň ve směru vrchu Chlacholov, ve směru na Horní Paseky, koncová poloha lokality vůči intravilánu) jsou navržena drobná veřejná prostranství, umístěná v uzlových bodech lokality, vždy s určitou charakteristikou nebo přidanou hodnotou (vyhlídka, křížení pěších tras  apod.). Umístění těchto drobných veřejných prostranství vychází z tradiční typologie drobných „zastavení“ a „míst“ v krajině valašského regionu (výhled, solitérní strom u křížení cest…).

K prodeji nabízíme pozemky označené jako lokalita č. 2

Bilanční plocha nabízené lokality je včetně pásu lesa cca 20 000 m2, z toho pro výstavbu až 8 domů s předpokládaným počtem 28 obyvatel, je vymezeno 15 200 m2. V lokalitě jsou dostupné sítě (voda, el. energie a odpad).

Pozemky nabízíme k prodeji jako celek. V blízké budoucnosti budeme mít v nabídce také 9 pozemků na výstavbu rodinných domků ve Frýdku Místku.

V případě zájmu mě neváhejte kontaktovat na antonin.tvrdon@re-max.cz nebo na tel. +420 607 523 476.

Antonín Tvrdoň, realitní makléř

 

Řešíte právě prodej, pronájem nemovitosti? Kontaktujte mě, rád Vám poradím. 

Antonín Tvrdoň, realitní makléř