Jak mohu zúročit své znalosti na realitním trhu

V posledních dnech jsem četl dva zajímavé příspěvky o tom, kam směřuje cenový vývoj realitního trhu. Oba mě velmi zaujaly, protože byly napsány s velkou erudicí a využitím tvrdých dat, a to jak z realitní praxe, tak s využitím dat o vývoji na hypotéčním trhu. Nemám ambici polemizovat s autory těchto úvah, ani vést diskusi o správnosti jejich závěrů. Na to mám málo zkušeností, ne jako obchodník, ale přímo z toho specifického oboru. Spíše mě opakované přečtení těchto článků vedlo k zamyšlení, jak se vypořádat s měnící se situací, jak uspět na realitním trhu, jak efektivně naplnit očekávání zákazníků, ať už jsou na straně prodávajících či kupujících. Pokusil jsem si poskládat desatero, můj osobní plán, jak na to.

1. Je třeba znát svého zákazníka. Znát jeho potřeby, motivace prodeje či koupě, pochopit jeho priority. Připravit si dotazník ke každé zakázce na základě kvalitní přípravy (info o dané nemovitosti a bezprostředním okolí), u kupujícího info o jeho potřebách.

2. Vysvětlit zákazníkovi, co všechno pro něho můžu udělat, co mu to přinese za přidanou hodnotu.

3. Vyjasnit si s klientem pravidla spolupráce a vzájemné komunikace.

4. Kvalitní příprava inzerce, spolupráce s profíky (home staging, fotograf, video) a samozřejmě před zveřejněním inzerce odsouhlasení s klientem obsahu inzerátu, výběr fotek atd.

5. Volba ideálního marketingového mixu a načasování jednotlivých kroků, umístnění prodejních plachet na nemovitosti, případně v bezprostředním okolí.

6. Příprava a organizace prohlídek. Nejen info o nemovitosti, ale také připravit nemovitost na prohlídku nebo OPEN HOUSE. Je to stejné, jako když někoho potkáte poprvé, během prvních 30 vteřin si uděláte dojem, který se špatně mění.

7. Neslibovat prodávajícímu to, co nemohu udělat a potenciálnímu kupujícímu uvádět jen pravdivé informace.

8. Ptát se na motivy kupujícího, proč volí tuto nemovitost, lokalitu atd. Pochopit jeho motivaci.

9. Pravidelně komunikovat s prodávajícím na týdenní bázi a předkládat k odsouhlasení návrhy na další postup (nepodcenit sílu partnerství). Případnému kupujícímu, kterého smluvně zastupujeme, pravidelně reportovat o prohlídkách či výběru nemovitostí, které se přibližují jeho očekávání.

10. Přidat radost z práce, nadšení, profesionalitu a ochotu se stále vzdělávat.

Aby se dalo všech deset bodů naplnit, je nutné věnovat velkou pozornost náboru nemovitosti či pochopení potřeb kupujícího, kterého máme zastupovat. Jsem přesvědčen, že podmínkou úspěchu je vzájemné pochopení a porozumění mezi prodávajícím a realitním makléřem, popř. kupujícím, který chce nakupovat prostřednictvím realitního makléře. Je to jako v jiných odvětvích, mám-li mít úspěch, musím věřit tomu, co dělám. Nejít do obchodu, u kterého mám pochybnosti, nebo si myslím, že očekávání klienta zůstávají i po seznámení se s fakty nesplnitelná. A věnovat se naplno tomu, kde jsem přesvědčen, že cesta, kterou jsme s klientem zvolili, povede k úspěšnému zakončení transakce. Prostě napnout sílu tam, kde si jsem stoprocentně jistý, že celou transakci dovedu k úspěšnému cíli.

 

Řešíte právě prodej, pronájem nemovitosti? Kontaktujte mě, rád Vám poradím. 

Antonín Tvrdoň, realitní makléř