Nabídka

pozemků

k prodeji 

3D vizualizace

Chcete koupit pozemek a rádi byste viděli, jak by mohl vypadat váš dům na něm? S 3D vizualizací domu na vybraném pozemku to již není nemožné. Podívejte se na ukázku vizualizace domu. 

Pozemek Zbuzany
3D vizualizace
Ukázka 3D vizualizace na pozemku Zbuzany
3D vizualizace
Ukázka 3D vizualizace na pozemku Zbuzany

Nabízím k prodeji pozemky na výstavbu rodinných domů v Beskydech - Horní Bečva

Lesy, louky, čistá voda v potoce a nedaleko veškeré služby. Vítejte v malém ráji na zemi, vítejte na Horní Bečvě. 14 pozemků na výstavbu rodinných domů, rezervace začne během října. Pro více inforamcí mě neváhejte kontaktovat na +420 607 523 476

pozemky Horní Bečva

Pozemky k prodeji  

pozemky Horní Bečva

Prodej pozemku 16839 m², Horní Bečva

Stavební pozemky na výstavbu rodinných domů / Horní Bečva, okres Vsetín
Stavební pozemky na výstavbu rodinných domů Horní Bečva V zastoupení klienta nabízíme k prodeji 12 stavebních pozemků pro výstavbu rodinných domů v krásné lokalitě na Horní Bečvě. Pozemky se nachází nedaleko od centra obce, kde jsou obchody, lékárna, škola, restaurace, zastávka autobusu. Pozemky jsou mezi Rožnovskou Bečvou a lesem, mimo záplavovou oblast, s přístupem na cyklostezku a hlavní silnici - spojení na Rožnov pod Radhoštěm, Ostravu a Slovensko. Pozemky jsou v lokalitě Liščí a budou předány novým vlastníkům s vybudovanými sítěmi - elektřina, voda, kanalizace a také bude zhotovena místní komunikace. Nabízené pozemky jsou na přiloženém plánu dělení označeny následujícími písmeny: G o výměře 1040m2; H o výměře 1129m2; I o výměře 1509m2; J o výměře 1328m2; K o výměře 930m2; L o výměře 2616m2; M o výměře 1088m2; N o výměře 1164m2; P o výměře 1328m2; R o výměře 1626m2; S o výměře 1332m2; T o výměře 1749m2; Dle územního plánu je možné zastavit 40% výměry pozemků a to domy vesnické zástavby dle regulativu CHKO, patrové domy se sedlovou střechou. Maximální výška hřebene střechy je 9m nad úroveň přilehlého terénu. Jednotlivé parcely lze dle územního plánu scelovat do větších celků. Se zájemci bude uzavřena rezervační smlouva, následně bude připravena k podpisu smlouva o smlouvě budoucí, jejíž nedílnou součástí bude smlouva kupní. Kupní smlouvy budou podepsány po vybudování sítí a rozdělení pozemku na výše uvedené parcely. Součástí pozemků bude také dětské hřiště a vodní biotop (malé jezírko). Na vyžádání odešleme odkaz na složku se všemi dokumenty související s územním plánem.
2 250 CZK / za m2
pozemky Horní Bečva

Prodej pozemku 4773 m², Horní Bečva

Pozemky na výstavbu bytových domů / Horní Bečva, okres Vsetín
Pozemky na výstavbu bytových domů na Horní Bečvě zastoupení klienta nabízíme k prodeji 3 stavební pozemky pro výstavbu bytových domů v krásné lokalitě na Horní Bečvě. Pozemky se nachází nedaleko od centra obce, kde jsou obchody, lékárna, škola, restaurace, zastávka autobusu. Pozemky jsou mezi Rožnovskou Bečvou a lesem, mimo záplavovou oblast, s přístupem na cyklostezku a hlavní silnici - spojení na Rožnov pod Radhoštěm, Ostravu a Slovensko. Pozemky jsou v lokalitě Liščí a budou předány novým vlastníkům s vybudovanými sítěmi - elektřina, voda, kanalizace a také bude zhotovena místní komunikace. Nabízené pozemky jsou na přiloženém plánu dělení označeny následujícími písmeny: A o výměře 1070m2; B o výměře 1688m2; F o výměře 2015m2; Dle územního plánu je možné zastavit 40% výměry pozemků a to domy vesnické zástavby dle regulativu CHKO, patrové domy se sedlovou střechou. Maximální výška hřebene střechy je 9m nad úroveň přilehlého terénu. Se zájemci bude uzavřena rezervační smlouva, následně bude připravena k podpisu smlouva o smlouvě budoucí, jejíž nedílnou součástí bude smlouva kupní. Kupní smlouvy budou podepsány po vybudování sítí a rozdělení pozemku na výše uvedené parcely. Součástí pozemků bude také dětské hřiště a vodní biotop (malé jezírko). Na vyžádání odešleme odkaz na složku se všemi dokumenty související s územním plánem.
4 500 CZK / za m2

Prodej stavebního pozemku 1059 m², Zbuzany

Zbuzany, okres Praha-západ
Stavební pozemek v bezprostřední blízkosti Prahy - Zbuzany V zastoupení klienta nabízíme k prodeji stavební pozemek v okrajové části obce s krásným výhledem do krajiny. Zbuzany mají strategickou polohu v bezprostřední blízkosti hlavního města Prahy a významných komunikací E 50 a D 5 a jsou také velmi dobře dostupné veřejnou dopravou. Nabízený pozemek se nachází na ulici Mramorová, na okolních parcelách byla výstavba ukončena. Pozemek je zasíťovaný, je provedena a zaměřena přípojka vodovodu, přípojka a šachta splaškové vody, připojení elektřiny -pilířek včetně elektroměrné skříňky a HUP. Pozemek je rovinatý, napojen na místní komunikaci o celkové výměře 1059m2. Doplňující funkční regulace: bydlení v rodinných domech. Doplňující prostorová regulace: max. zastavěnost parcely (nadzemními objekty): 35%, minimální zastoupení zeleně: 40%; max. podlažnost: 2 nadzemní podlaží (včetně využitého podkroví - v případě zastřešení šikmou střechou). Provozní regulace: odstav motorových vozidel nutno zajistit na vlastním pozemku. Obec nepředpokládá další velkou expanzi, počet obyvatel ze sčítání v roce 2016 - cca 1300 by se měl zvýšit maximálně na cca 1500 až 1600.
PRODÁNO
pozemek Rožnov

Prodej pozemku 19561 m², Rožnov pod Radhoštěm

pozemek pro výstavbu až 8 domků v Rožnově pod Radhoštěm
V zastoupení vlastníků nabízíme k prodeji soubor pozemků v malebném Rožnově pod Radhoštěm o celkové výměře 19561m2. Pozemky jsou dle územního plánu města Rožnov pod Radhoštěm určeny k výstavbě rodinných domků, maximálně v řešení 1 podzemní podlaží a dvě nadzemní podlaží. Další vymezení záměru, který je součástí územního plánu: ‐ preferovat přízemní domy s obydleným podkrovím ‐ preferovat jednoduchou geometrii architektonického tvarosloví: nečleněný obdélný půdorys, jednoduché tvary sedlových střech, jednoduché tvary oken, vikýřů apod.; ‐ preferovat bílé, popř. zemité přírodní odstíny fasád (šedobílá, okrová, béžová); ‐ preferovat přírodní barvu střešních krytin, které se nelesknou (používat neglazované výrobky, maloformátové krytiny) ‐ zpevněné plochy řešit přednostně z přírodních materiálů a jako schopné zásaku (kamenná dlažba prorostlá trávou, štěrk apod.) ‐ pro keře a stromy preferovat místní druhy, zásadně preferovat listnatou zeleň před jehličnany; ‐ oplocení bez podezdívky, z přírodních materiálů (dřevěné kulatiny), výška do 150 cm; ‐ obecně vyvarovat se katalogovým projektům, které nerespektují svažitý terén a charakter lokality; ‐ obecně vycházet z příručky pro stavebníky vydanou CHKO Beskydy Území je přístupné směrem od západu z centra Rožnova ulicemi Dolní Paseky, Polanského a Pod Chlacholovem (vzdálenost centra města cca 2,5 km). V oblasti je dostatečná kapacita jak příkonu el.energie, tak také vody, je zde kanalizace a odvod splaškové vody. Pozemky jsou nabízeny a budou prodány jako ucelený soubor.
Cena na vyžádání, kontaktujte mě +420 607 523 476
pozemek žleby

Prodej pozemku 99752 m², Žleby

Prodej souboru pozemků v okrese Kutná Hora /Žleby, okres Kutná Hora
Prodej souboru pozemků v okrese Kutná Hora V zastoupení klienta nabízíme soubor pozemků o celkové výměře 99 752m2 v katastrech Onomyšl, Žleby a Okřesaneč. Pozemky nejsou zatíženy dlouhodobou pachtovní smlouvou ani žádným zástavním prácem
60 CZK / za m2 / kontaktujte mě +420 607 523 476
pozemek Kadlín

Prodej pozemku 568281 m², Kadlín

Soubor pozemků pro pěstování zeleniny /Kadlín, okres Mělník
Soubor pozemků pro pěstování zeleniny V zastoupení klienta nabízíme vysoce bonitní pozemky v okolí Mělníka (obec Kadlín) vhodné např. pro pěstování zeleniny. Jedná se celkově o 568 281m2 orné půdy ve vysoké kvalitě, kdy bodová výnosnost pozemků se pohybuje v rozmezí 85 až 95, jedná se tedy o velmi produkční půdy a s ohledem na příznivé klimatické podmínky v regionu se dá předpokládat, že zelinářská produkce bude dosahovat vynikajících výsledků. Pozemky nejsou dlouhodobě propachtovány, nový majitel bude moci na nich hospodařit během krátké doby.
Cena na vyžádání, kontaktujte mě +420 607 523 476
pozemek šaplava

Prodej pozemku 34055 m², Šaplava

Šaplava, okres Hradec Králové
Soubor pozemků v k.u. Šaplava - Královohradecký kraj V zastoupení klienta nabízíme k prodeji soubor pozemků u obce Šaplava, kraj Hradec Králové. Jedná se celkově o 34055m2, pozemek je veden a momentálně užíván jako orná půda. Není dlouhodobě propachtován. Na vyžádání zašleme odkaz na LV.
60 Kč / za m² / kontaktujte mě +420 607 523 476
prodej pozemku
V zastoupení klienta nabízíme pozemek v Košířích v blízkosti kulturního domu Poštovka. Pozemek je vhodný k budoucí výstavbě většího rodinného domu. K patě pozemku jsou přivedeny inženýrské sítě. Příjezdová komunikace bude dobudována díky současné výstavbě domů v sousedství - projekt Poštovka. K tomuto pozemku je zpracována studie, která je v souladu s urbanistickým řešením dané lokality a bude vážným zájemcům zaslána na emailovou adresu. Pozemek není zatížen žádným věcným břemenem ani zástavním právem smluvním. V současné době je pozemek veden jako ostatní plocha.
Cena na vyžádání, kontaktujte mě +420 607 523 476

Prodej pozemku 15 176 m², Jince

Jince – část obce Běřín / Pozemek pro individuální výstavbu
V zastoupení vlastníka nabízíme k prodeji pozemky v Jincích - katastrální území Běřín. Pozemky o rozloze 15176 m2 se nachází pod lesem, s krásným výhledem do údolí a na krajinu v brdském údolí řeky Litavky ohraničeném vrchy Koníčkem, Ostrým, Plešivcem a Pískem, asi 25 minut od Příbrami. V obci v současné době probíhá několik rekonstrukcí starších objektů a také výstavbě nových nemovitostí. Pozemek je přístupný ze silnice, přes území pozemku vede elektrické vedení.
PRODÁNO

Prodej pozemku 746 m², Praha 10 - Záběhlice

ulice Milínská, Praha 10 – Záběhlice
Hledáte klidné místo uprostřed zeleně a přitom toužíte zůstat v Praze? Takové místo najdete v údolí potoka Botiče, nedaleko zámku v Záběhlicích. V zastoupení majitele nabízíme k prodeji pozemek o výměře 746 m2 v katastrálním území Záběhlice, v minimálně zastavěné lokalitě uprostřed zeleně. Pozemek je výborně udržovaný. Vjezd z veřejné komunikace, na pozemku je postavena garáž - 40m2. Pozemek vzniká rozdělením stávající parcely, majitelé si ponechávají druhou část, kde stojí i jejich nemovitost. Na pozemku je nutné vyvrtat studnu na vodu. Na pozemek je přivedena elektřina (do garáže), za pozemkem je kanalizace (cca 1,5 m) a také je v blízkosti pozemku přiveden plyn, takže lze vybudovat přípojku. Případné prohlídky prosím dohodněte osobně s makléřem.
PRODÁNO

Kontaktujte mě. 

Antonín Tvrdoň, realitní makléř. Vaše důvěra zavazuje. 

Hledáte pozemek? Napište mi!

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely vyřešení vašeho dotazu. Zásady zpracování osobních údajů

Hledáte ideální pozemek? Napište mi!

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely vyřešení vašeho dotazu. Zásady zpracování osobních údajů