Nabídka

pozemků

k prodeji 

Novinka v nabídce 

Aktuálně nabízím stavební pozemky pro výstavbu 12 rodinných domů - Choltice, nedaleko Pardubic.

3D vizualizace

Chcete koupit pozemek a rádi byste viděli, jak by mohl vypadat váš dům na něm? S 3D vizualizací domu na vybraném pozemku to již není nemožné. Podívejte se na ukázku vizualizace domu. 

Pozemek Zbuzany
3D vizualizace
Ukázka 3D vizualizace na pozemku Zbuzany
3D vizualizace
Ukázka 3D vizualizace na pozemku Zbuzany

Pozemky k prodeji  

prodej pozemku horní bečva

Prodej pozemku 8542 m², Horní Bečva

Pozemky pro výstavbu hotelu, penzionu či rekreačního střediska, Horní Bečva – část obce
V zastoupení klienta nabízíme k prodeji pozemky ve velmi lukrativním místě na Horní Bečvě, hned za odbočkou na Pustevny. Pozemek je v územním plánu veden jako plocha ke komerčnímu využití - pro obchod, ubytování, stravování. Pozemek je vhodný pro výstavbu hotelu, penzionu, rekreačního střediska, obchodů, služeb. Nová zástavba v zastavitelných plochách 150,151 (označení nabízených pozemků v územním plánu) - maximální přípustné zastavění stavebního pozemku v ploše je stanoveno 50% a současně minimální rozsah volných ploch zeleně v rámci stavebního pozemku v ploše je stanoven 50% - pro zastavitelné plochy je stanoveno: výšková hladina zástavby nepřesáhne 9m nad rostlý terén a současně podlažnost zástavby nepřesáhne 1 nadzemní podlaží a podkroví - nová zástavba bude dodržovat základní prvky tvarosloví zástavby místního venkovského charakteru - nová zástavba bude respektovat podmínky ochrany krajinného rázu Bydlení je přípustné pouze doplňkové – bydlení správce, vlastníka účelových staveb. Pozemky nejsou zatíženy žádnou pohledávkou.
Cena na vyžádání v kanceláři
pozemky horní bečva

Prodej pozemku 3270 m², Horní Bečva

Nádherný pozemek s výhledem na Horní Bečvu
V zastoupení klienta nabízíme k prodeji pozemek parcela č. 2188/8 o výměře 3.070m2 a pozemek parcela č. 2196/8 o výměře 200 m - příjezdová cesta. V sousedství pozemku je postaven nový dům a je zde také chata. Z pozemku je nádherný výhled do údolí na Horní Bečvu. V současné době není pozemek veden v územním plánu jako stavební, změna územního plánu se předpokládá během pěti let. Na pozemku 2188/8 není žádná zástava ani věcné břemeno. Na pozemku 2196/8 je věcné břemeno chůze a jízdy vůči sousedním pozemkům - domu a chatě.
6 340 000 CZK / za nemovitost
Prodej pozemku

Prodej pozemku 1064 m², Horní Bečva

Pozemek v centrální zóně Horní Bečvy
V zastoupení klienta nabízíme k prodeji pozemek na Horní Bečvě, nedaleko hlavního tahu o celkové výměře 1064m2. Jedná se o parcelu 2058/1, která je územním plánu v "plochách smíšených obytných v centrální zóně", tudíž je zde možnost výstavby rodinného domu pro individuální bydlení. Díky umístnění pozemku a okolní zástavbě jsou sítě v dostupné vzdálenosti. Přístup k pozemku je zajištěn věcným břemenem k pozemku na sousedních parcelách - Věcné břemeno chůze a jízdy. Na pozemku není žádná zástava či jiné omezení, ihned po přepisu na KN bude předán novému majiteli.
1 100 000 CZK / za nemovitost
prodej pozemku

Prodej pozemku 3001 m², Valašské Meziříčí

Stavební pozemek ve Valašském Meziříčí, ulice Šafaříkova
V zastoupení klienta nabízíme k prodeji soubor pozemků na ulici Šafaříkova, blízko u Hrachovce. Jedná se o pozemek určený k výstavbě individuálního bydlení se zahradou, kde by v budoucnu mohl vzniknout další stavební pozemek. Pozemek se nachází v zastavěné lokalitě, s výhledem do údolí, není zatížen žádným zástavním právem ani jiným omezením. Jedná se o klidnou lokalitu, na hranici s katastrálním území Hrachovec. S pozemku je pěkný výhled do údolí. Celková výměra pozemků je 3001m2. V lokalitě je voda, kanalizace a elektřina. Jedná se o následující pozemky v katastru Valašské Meziříčí: • Parcela 2168/5 o výměře 994m2 • Parcela 2168/6 o výměře 2007m2 Pozemky jsou prodávány jako celek PODMÍNKY PRO VYUŽITÍ PLOCH Hlavní využití • bydlení individuální v rodinných domech Přípustné využití • veřejná prostranství • občanská vybavenost sloužící především obyvatelům obytných zón • služby nevýrobní, výrobní bez negativních vlivů na okolí a bez velkých nároků na dopravu • související technická infrastruktura • související dopravní infrastruktura – doprava silniční, pěší a cyklistická • protipovodňová opatření Nepřípustné využití • individuální rekreace • průmyslová výroba • zemědělská výroba • služby opravárenské • občanská vybavenost – budovy pro obchodní prodej o zastavěné ploše větší než 1 000 m2 PODMÍNKY PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ Maximální výška zástavby – 2 nadzemní podlaží
Více informací v detailu po prokliku nebo mě kontaktujte na +420 607 523 476
prodej lesa

Prodej pozemku 6392 m², Horní Bečva

Prodej lesa v obci Horní Bečva
V zastoupení klienta nabízíme prodej lesa v obci Horní Bečva o celkové výměře 6 392m2. Jedná se o parcely 2191, 2193, 2181/4 a 2181/12. Na nabízených pozemcích není žádná zástava ani jiné omezení. Pozemky budou ihned po přepisu na KN předány novému majiteli.
268 464 CZK / za nemovitost
pozemek Bezděov

Prodej pozemku 4763 m², Bezděkov

Bezděkov – část obce
Pozemek na prodej v obci Bezděkov u Pardubic V zastoupení klienta nabízíme k prodeji pozemek, užití jako zahrada v obci Bezděkov, katastrální území 603571. Jedná se o pozemek, který je v bezprostřední blízkosti zastavěné části obce. Na pozemku není žádná zástava ani další omezení zapsaná v katastru nemovitostí. Pozemek bude po převodu ihned předán novému vlastníkovi.
Pro více informací mě kontaktujte na +420 607 523 476
prodej pozemku Turkovice

Prodej pozemku 941 m², Turkovice

Pozemek na výstavbu rodinného domu v obci Turkovice u Přelouče
V zastoupení klienta nabízíme stavební pozemek v obci Turkovice, který vznikne v souladu s platným územním plánem dělením pozemku 709/3. Na novém geodetickém plánu má pozemek označení 704/32. Na pozemku bude možno postavit RD v souladu s koncepcí obce a okolní zástavbou. Pozemek je přístupný z veřejné komunikace a dle schváleného územního plánu bude možno napojit tento stavební pozemek na stávající vodovodní a kanalizační síť a rozvod elektrické energie. Se zájemcem bude podepsána rezervační smlouva a kupní smlouva bude podepsána po schválení dělení stavebním úřadem. Pozemek je volně přístupný z veřejné komunikace, je na okraji obce pokud přijíždíte od Nového Dvora.
1 129 200 CZK / za nemovitost
prodej pozemku

Prodej pozemku 942 m², Turkovice

Pozemek na výstavbu rodinného domu venkovského charakteru v obci Turkovice u Přelouče
Turkovice u Přeloče V zastoupení klienta nabízíme stavební pozemek v obci Turkovice u Přelouče, který vznikne v souladu s platným územním plánem dělením pozemku 709/3. Na novém geodetickém plánu má pozemek označení 704/31. Na pozemku bude možno postavit RD v souladu s koncepcí obce a okolní zástavbou. Pozemek je přístupný z veřejné komunikace a dle schváleného územního plánu bude možno napojit tento stavební pozemek na stávající vodovodní a kanalizační síť a rozvod elektrické energie. Se zájemcem bude podepsána rezervační smlouva a kupní smlouva bude podepsána po schválení dělení stavebním úřadem. Pozemek je volně přístupný z veřejné komunikace, je na okraji obce pokud přijíždíte od Nového Dvora.
1 130 400 CZK / za nemovitost
přelouč
Pozemek v obci Přelouč V zastoupení klienta nabízíme k prodeji pozemek v katastrálním území Přelouč, parcela číslo 493/6 o celkové výměře 1958m2. Pozemek se nachází v průmyslové zóně - Výroba a skladování - lehký průmysl. Pozemek je součástí plochy, který je uveden v územním plánu pod označením Z 81. Výše uvedený pozemek bude k dispozici novému majiteli ihned po přepisu na katastru nemovitostí
1 370 600 Kč
pozemek

Prodej pozemku 397 m², Turkovice

Pozemek k rekreaci s možností postavení zahradního domku či chatky
V zastoupení klienta nabízíme k prodeji pozemek 722/27, který je veden veden v územním plánu jako rozvojová plocha pro bydlení - vzhledem k tomu, že je menší než 600m2, není zde možno počítat s výstavbou. Je to ideální místo pro zahradu. Pozemek je o výměře 397m2. Není zatížen žádným břemenem či zástavou.
146 000 CZK / za nemovitost
prodej pozemku

Prodej pozemku 179254 m², Vrdy

Prodej pozemků včetně revitalizačního projektu
V zastoupení klienta nabízíme k prodeji soubory pozemků v katastrálním území Zbyslav (786241) LV 10080 o celkové výměře 149 867m2 a v katastrálním území Starkoč (604119) LV 1466 o celkové výměře 29 387m2. Součástí nabízených pozemků je Součástí nabídky je vypracovaná projektová dokumentace pro společné územní a stavební řízení na stavbu “Starkoč, Zbyslav – mokřady V Lukách“. Odkaz na dokumentace bude zaslán vážným zájemcům.
8 028 668 CZK / za nemovitost
prodej pozemku přelouč

Prodej pozemku 6731 m², Přelouč

Pozemek na výstavbu až 4 RD v obci Tupesy u Přelouče
V zastoupení klienta nabízíme k prodeji pozemek na výstavbu až 4 rodinných domů v obci Tupesy u Přelouče. V územním plánu je tato část vedena jako Z53. Pozemek je přístupný z veřejné komunikace a v dosahu pozemku je vodovod, kanalizace, elektrická energie a plyn. Přikládáme návrh možného dělení pozemku. Pozemek není zatížen žádnou zástavou či věcným břemenem a ihned po přepsání na KN bude převeden na nového majitele. Pozemek je pro případnou prohlídku volně přístupný z veřejné komunikace.
Cena na vyžádání v kanceláři
prodej pozemku

Prodej pozemku 3506 m², Bukovina u Přelouče

Prodej pozemku v obci Bukovina u Přelouče
V zastoupení klienta nabízíme k prodeji pozemek v obci Bukovina, který se nachází v bezprostředním sousedství zastavěné části obce. ¨Jedná se o pozemek 101/17 o celkové výměře 3 506m2. Obec nemá platný územní plán.
1 753 000 CZK / za nemovitost
prodej pozemku

Prodej pozemku 1261 m², Chotusice

Chotusice – část obce
Prodej pozemků - zahrada V zastoupení klienta nabízíme k prodeji ornou půdu - využití jako zahrada v katastrálním území Chotusice, okr. Kutná Hora o celkové výměře 1261m2. Pozemek se nachází na okraji obce, je přístupný ze dvou stran - veřejné komunikace. Na sousedním pozemku stojí nemovitost. Pozemek je ihned k užívání novým majitelem (po přepisu na katastru nemovitostí).
570 000 Kč / za nemovitost
prodej

Prodej pozemku 6212 m², Litošice

Prodej pozemku v obci Litošice - Pardubický kraj
V zastoupení klienta nabízíme k prodeji pozemek, který se nachází v bezprostřední blízkosti zástavby. Pozemek je v současné době veden na KN jako orná půda, není zatížen žádným věcným břemenem ani zástavním právem. Jedná se o parcelu 713/9 o výměře 6.212m2,
2 484 400 CZK / za nemovitost
pozemky sušice

Prodej pozemku 6530 m², Míčov-Sušice

Soubor pozemků v obci Sušice
V zastoupení klienta nabízíme k prodeji soubor pozemků v obci Sušice v okrese Chrudim. Jedná se o tento soubor pozemků: Sušice: - zastavěná plocha a nádvoří parcela 77/1 o výměře 791 m2 - zastavěná plocha a nádvoří parcela 78/1 o výměře 2 339 m2 - ostatní plocha - užití jako manipulační plocha parcela 63/22 o výměře 3 400m2 Na požádání odešleme odkaz na více info - LV a rozpis cen na jednotlivé pozemky. Výše uvedené pozemky se prodávají jen jako celek
Cena na vyžádání v kanceláři
prodej pozemku

Prodej pozemku 64606 m², Stojice

Zemědělské pozemky v Pardubickém kraji - Stojice, Svinčany a Jeníkovice
V zastoupení klienta nabízíme pozemky v katastru Stojice, Svinčany a Jeníkovice. Jedná se : Stojice - LV 80, 182, 499: - orná půda podíl 19/216 parcela č. 514/138 o výměře 50,5 m2 a orná půda podíl 19/216 parcela 514/203 o výměře 95,7m2 - orná půda parcely č. 514/206, 422/1, 499, 500, 532/1, 532/3 a 532/4 o celkové výměře 47 440m2 Sviňany LV 61: - orná půda podíl 1/2 parcely č. 1527, 1541 a 1653 o celkové výměře 12 687 m2 (výměra podílu) Jeníkovice u Choltic 25 a 196: - podíl 2/54 orná půda parcela č. 486 o výměře 87,6 - orná půda parcela č. 233/11 o výměře 6 056 Výše uvedené pozemky se prodávají přednostně jako celek a budou k dispozici novému majiteli ihned po přepsání na katastru nemovitostí.
2 713 000 Kč / za nemovitost
pozemky k prodeji

Prodej pozemku 835 m², Mokošín

Mokošín – část obce
Pozemek v obci Mokošín V zastoupení klienta nabízíme k prodeji pozemek vedený jako Ostatní komunikace, parcela č. 124/10 v katastrálním území Mokošín. Pozemek bude po přepisu na katastru nemovitostí ihned k dispozici novému majiteli.
835 000 CZK / za nemovitost

Prodej pozemku 15 176 m², Jince

Jince – část obce Běřín / Pozemek pro individuální výstavbu
V zastoupení vlastníka nabízíme k prodeji pozemky v Jincích - katastrální území Běřín. Pozemky o rozloze 15176 m2 se nachází pod lesem, s krásným výhledem do údolí a na krajinu v brdském údolí řeky Litavky ohraničeném vrchy Koníčkem, Ostrým, Plešivcem a Pískem, asi 25 minut od Příbrami. V obci v současné době probíhá několik rekonstrukcí starších objektů a také výstavbě nových nemovitostí. Pozemek je přístupný ze silnice, přes území pozemku vede elektrické vedení.
PRODÁNO
pozemky Horní Bečva

Prodej pozemku 16839 m², Horní Bečva

Stavební pozemky na výstavbu rodinných domů / Horní Bečva, okres Vsetín
Stavební pozemky na výstavbu rodinných domů Horní Bečva V zastoupení klienta nabízíme k prodeji 12 stavebních pozemků pro výstavbu rodinných domů v krásné lokalitě na Horní Bečvě. Pozemky se nachází nedaleko od centra obce, kde jsou obchody, lékárna, škola, restaurace, zastávka autobusu. Pozemky jsou mezi Rožnovskou Bečvou a lesem, mimo záplavovou oblast, s přístupem na cyklostezku a hlavní silnici - spojení na Rožnov pod Radhoštěm, Ostravu a Slovensko. Pozemky jsou v lokalitě Liščí a budou předány novým vlastníkům s vybudovanými sítěmi - elektřina, voda, kanalizace a také bude zhotovena místní komunikace. Nabízené pozemky jsou na přiloženém plánu dělení označeny následujícími písmeny: G o výměře 1040m2; H o výměře 1129m2; I o výměře 1509m2; J o výměře 1328m2; K o výměře 930m2; L o výměře 2616m2; M o výměře 1088m2; N o výměře 1164m2; P o výměře 1328m2; R o výměře 1626m2; S o výměře 1332m2; T o výměře 1749m2; Dle územního plánu je možné zastavit 40% výměry pozemků a to domy vesnické zástavby dle regulativu CHKO, patrové domy se sedlovou střechou. Maximální výška hřebene střechy je 9m nad úroveň přilehlého terénu. Jednotlivé parcely lze dle územního plánu scelovat do větších celků. Se zájemci bude uzavřena rezervační smlouva, následně bude připravena k podpisu smlouva o smlouvě budoucí, jejíž nedílnou součástí bude smlouva kupní. Kupní smlouvy budou podepsány po vybudování sítí a rozdělení pozemku na výše uvedené parcely. Součástí pozemků bude také dětské hřiště a vodní biotop (malé jezírko). Na vyžádání odešleme odkaz na složku se všemi dokumenty související s územním plánem.
REZERVACE

Prodej pozemku 746 m², Praha 10 - Záběhlice

ulice Milínská, Praha 10 – Záběhlice
Hledáte klidné místo uprostřed zeleně a přitom toužíte zůstat v Praze? Takové místo najdete v údolí potoka Botiče, nedaleko zámku v Záběhlicích. V zastoupení majitele nabízíme k prodeji pozemek o výměře 746 m2 v katastrálním území Záběhlice, v minimálně zastavěné lokalitě uprostřed zeleně. Pozemek je výborně udržovaný. Vjezd z veřejné komunikace, na pozemku je postavena garáž - 40m2. Pozemek vzniká rozdělením stávající parcely, majitelé si ponechávají druhou část, kde stojí i jejich nemovitost. Na pozemku je nutné vyvrtat studnu na vodu. Na pozemek je přivedena elektřina (do garáže), za pozemkem je kanalizace (cca 1,5 m) a také je v blízkosti pozemku přiveden plyn, takže lze vybudovat přípojku. Případné prohlídky prosím dohodněte osobně s makléřem.
PRODÁNO

Prodej stavebního pozemku 1059 m², Zbuzany

Zbuzany, okres Praha-západ
Stavební pozemek v bezprostřední blízkosti Prahy - Zbuzany V zastoupení klienta nabízíme k prodeji stavební pozemek v okrajové části obce s krásným výhledem do krajiny. Zbuzany mají strategickou polohu v bezprostřední blízkosti hlavního města Prahy a významných komunikací E 50 a D 5 a jsou také velmi dobře dostupné veřejnou dopravou. Nabízený pozemek se nachází na ulici Mramorová, na okolních parcelách byla výstavba ukončena. Pozemek je zasíťovaný, je provedena a zaměřena přípojka vodovodu, přípojka a šachta splaškové vody, připojení elektřiny -pilířek včetně elektroměrné skříňky a HUP. Pozemek je rovinatý, napojen na místní komunikaci o celkové výměře 1059m2. Doplňující funkční regulace: bydlení v rodinných domech. Doplňující prostorová regulace: max. zastavěnost parcely (nadzemními objekty): 35%, minimální zastoupení zeleně: 40%; max. podlažnost: 2 nadzemní podlaží (včetně využitého podkroví - v případě zastřešení šikmou střechou). Provozní regulace: odstav motorových vozidel nutno zajistit na vlastním pozemku. Obec nepředpokládá další velkou expanzi, počet obyvatel ze sčítání v roce 2016 - cca 1300 by se měl zvýšit maximálně na cca 1500 až 1600.
PRODÁNO

Kontaktujte mě. 

Antonín Tvrdoň, realitní makléř. Vaše důvěra zavazuje. 

Hledáte pozemek? Napište mi!

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely vyřešení vašeho dotazu. Zásady zpracování osobních údajů

Hledáte ideální pozemek? Napište mi!

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely vyřešení vašeho dotazu. Zásady zpracování osobních údajů