Vrácení přeplatku na dani z nabytí nemovitých věcí

Vrácení přeplatku

Dne 26. 9. 2020 nabyl účinnosti zákon č. 386/2020 Sb., kterým bylo zrušeno zákonné opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí.

Výše uvedený zákon obsahuje 3 zásadní věci:

  1. zrušení daně z nabytí nemovitých věcí:
  • daňová povinnost zaniká u všech převodů vlastnického práva k nemovitým věcem v budoucnosti
  • daňová povinnost zaniká u všech převodů vlastnického práva k nemovitým věcem v minulosti, pokud lhůta pro podání daňového přiznání uplynula v termínu od 31. 3. 2020 – tj. pokud došlo k provedení vkladu vlastnického práva do KN v průběhu měsíce prosince 2019 a dále
  • v každém případě není nutné podávat daňové přiznání k dani z nabytí, a tedy ani daň platit

V případě, že byla daň již zaplacena, zákon nestanovuje žádný specifický postup, jak žádat o vrácení daně – je tedy potřeba postupovat dle obecných zásad dle daňového řádu – v této souvislosti jsme připravili vzor žádosti o vrácení již zaplacené daně z nabytí, žádost naleznete na konci článku.

Ti klienti, kteří už letos nepodávali ani daňové přiznání k dani z nabytí ani neplatili, ti nemusí nic. Jedná se tedy pouze o ty klienty, kteří podali daňové přiznání a zaplatili.

2. prodloužení časového testu pro příjmy z prodeje nemovité věci:

  • od daně z příjmů bude osvobozen příjem z prodeje nemovitých věcí, přesáhne-li doba mezi nabytím a prodejem 10 let,
  • od daně z příjmů bude osvobozen příjem z prodeje nemovitých věcí, nepřesáhne-li doba mezi nabytím a prodejem 10 let a použije-li poplatník získané prostředky na obstarání vlastní bytové potřeby
  • rozhodující je datum podání návrhu na vklad do KN – pro podání po 31.12.2020 platí prodloužený časový test (10 let)

3. snížení horního limitu částky úroků z hypoték, o které je možné snížit základ daně z příjmů:

  • zachována možnost odpočtu úroků z hypoték od základu daně z příjmů
  • částka možného odpočtu úroků z hypoték se snižuje z částky 300 tis. na 150 tis. Kč
  • rozhodující je sjednání hypotéky po 1. 1. 2021

Žádost o vrácení daně z nabytí nemovitých věcí – VZOR

Finanční úřad pro…………………….
Územní pracoviště ………………….
Adresa…………………..

Daňový subjekt:
Titul, Jméno, Příjmení / Obchodní firma)
r. č. (•) / IČO: (•), DIČ: (•),
trvale bytem / místem podnikání / se sídlem (•)
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném (•) pod sp. zn. (•)
zastoupená (Titul, Jméno, Příjmení), jednatelem
zastoupená(ý) (Titul, Jméno, Příjmení), na základě plné moci ze dne (•)

Žádost o vrácení přeplatku na dani z nabytí nemovitých věcí dle ust. 155 zákona č.280/2009 Sb., daňového řádu

Vážení,

obracím se na Vás s žádostí o vrácení celého daňového přeplatku evidovaného na daňovém účtu daňového subjektu vedeného pro daň z nabytí nemovitých věcí.

Zákonem č. 386/2020 Sb. bylo zrušeno zákonné opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí s tím, že daňová povinnost k dani z nabytí nemovitých věcí zanikla, pokud lhůta pro podání daňového přiznání uplynula v termínu od 31. března 2020.

Dne (…) jsem podal(a) daňové přiznání a uhradil(a) daň z nabytí nemovitých věcí ve výši (…),- Kč z titulu nabytí nemovitých věcí, u kterých byl proveden vklad vlastnického práva dne (…) pod číslem řízení V-(…)/(……). Lhůta po podání příslušného daňového přiznání tak uplynula v termínu od 31. března 2020 a daňová povinnost tak zanikla.

V návaznosti na ustanovení § 155 zákona č.280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, Vás žádám o vrácení přeplatku na dani z nabytí nemovitých věcí, vedeného na daňovém účtu výše uvedeného daňového subjektu.

Prosím o vrácení přeplatku na můj bankovní účet číslo: (•)/(•), vedeného u (•), a.s.

Děkuji předem za kladné vyřízení záležitosti.

S pozdravem

V __________ dne ________________

________________________________
Titul, Jméno, Příjmení / Obchodní firma

V případě dalších dotazů mě neváhejte kontaktovat Antonín Tvrdoň, realitní makléř, antonin.tvrdon@re-max.cz

 

Řešíte právě prodej, pronájem nemovitosti? Kontaktujte mě, rád Vám poradím. 

Antonín Tvrdoň, realitní makléř